• નાના બિઝનેસ માટે લોન થઇ

    ઝડપી
  • 3 દિવસ માં 2 કરોડ સુધી ની રકમ મેળવો

  • એલિજિબિલિટી ચેક કરો એપ્લાય કરો
  • Lendingkart ફાઇનાન્સ લિમિટેડ આરબીઆઇ(RBI) માં નોંધાયેલ/રજીસ્ટર્ડ એનબીએફસી (NBFC) છે
પહેલા થી એપ્લાય કરેલ છે? સ્ટેટસ ટ્રેક કરો

ભારત માં કોઈ પણ જગ્યાએ થી બિઝનેસ લોન માટે એપ્લાય કરો

1300+

થી પણ વધુ શહેરો માં

1,00,000+

ને લોન આપવામાં આવેલ છે

89,000+

સ્મોલ બિઝનેસ.

બિઝનેસ લોન માટે ઓનલાઇન એપ્લાય કેવી રીતે કરાય?

એલિજિબિલિટી ચેક કરો

બિઝનેસ લોન માટે તમારી એલિજિબિલિટી ચેક કરો

એપ્લિકેશન જમા કરો

100% ઓનલાઇન એપ્લિકેશન ફોર્મ પૂરું કરો

લોન મંજૂરી મેળવો

અમે તમારી એપ્લિકેશન નું મૂલ્યાંકન કરીશું અને તમને યોગ્ય લોન માટે સલાહ આપીશું

ફંડ્સ મેળવો

તમારી લોન 3 દિવસ ની અંદર મેળવો અને બિઝનેસ ને વધારવામાં આનો ઉપયોગ કરો

અમારી નવી એપ નો અનુભવ કરો

ગુગલ પ્લે સ્ટોર પરથી Lendingkart ડાઉનલોડ કરો અને 5 જ મિનિટ માં તરત જ મંજૂરી મેળવો

app

ગ્રાહકો શું કહે છે

સમાચાર મુજબ

Note NOTE: No processing fees are being charged by Lendingkart before disbursement of the loan amount. Any individual claiming otherwise must not be entertained. Please report such activity on 1800-572-0202 or email us at care@lendingkart.com
Website of Lendingkart Finance Limited can be accessed by clicking the following link here
Complaints: For Complaints, please write us at care@lendingkart.com or call us at 1800-572-0202 For contact details of Nodal and Grievance Redressal Officer and Ombudsman, please click here
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x