ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ LENDINGKART ಬಳಸಿ
ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ 1800-572-0202

ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಜೊತೆಗಾರ!

1300+ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 3500+ ಕೋಟಿ ಲೋನ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ 73,000+ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್ ಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ
RBI Registered NBFC

ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಈಗಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

 • 4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ
 • 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ
 • ತಕ್ಷಣ
 • 0 - 3 ಲಕ್ಷ
 • 3 - 12 ಲಕ್ಷ
 • 12 - 30 ಲಕ್ಷ
 • 30 - 60 ಲಕ್ಷ
 • 60 ಲಕ್ಷಗಳು - 1 ಕೋಟಿ
 • 1 - 10 ಕೋಟಿ
 • 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
 • ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ
 • 0 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು
 • 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು
 • 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ
 • 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು
 • 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
 • ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್‌ಶಿಪ್
 • ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ಶಿಪ್
 • ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
 • ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಂಪನಿ
 • ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ(LLP)
 • ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ
 • ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ
ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ, ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ

Lendingkart ಯಾಕೆ?

ವೇಗವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ

ಯಾವುದೇ ಮೇಲಾಧಾರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ

ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು

ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.25% ರಿಂದ ಆರಂಭ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮರುಪಾವತಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ